środa
Zachmurzenie częściowe
-6℃
Czwartek
Czyste niebo
-6℃
Piątek
Zachmurzenie częściowe
-5℃
Dziś jest środa, 23 Stycznia 2019 - Imieniny: Emerencja, Ildefons
BIP Wersja kontrastowa
Stargard pod szczęśliwą gwiazdą
polish english german
Pod szczęśliwą
gwiazdą

Stypendia i nagrody sportowe

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.857) oraz z uchwałą Nr XXII/228/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród Prezydenta Miasta Stargard przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 262 , poz. 4199)

STYPENDIUM MOŻE OTRZYMAĆ ZAWODNIK, KTÓRY SPEŁNIA ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:

- uprawia dyscyplinę objętą programem Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Europejskich;
- reprezentuje barwy klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej działającego na terenie Miasta Stargard;
- posiada status amatora- uprawia sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymuje za to wynagrodzenia;
- posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach;
- osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
- jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem wyższej uczelnii w roku przyznawania stypendium nie ukończył 26 lat.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać najpóźniej do dnia 15 grudnia roku kalendarzowego na rok następny.

NAGRODĘ MOŻE OTRZYMAĆ ZAWODNIK, KTÓRY SPEŁNIA ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:

- reprezentuje barwy klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej działającegona terenie Miasta Stargard;
- posiada status amatora- uprawia sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymuje za to wynagrodzenia;
- posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach;
- osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać na bieżąco po uzyskanym sukcesie sportowym, jednak nie później niż do 15 grudnia danego roku.  

Facebook Facebook