Strategia rozwoju Stargard 2030

Szanowni Państwo,

w ciągu ostatnich kilkunastu lat Stargard przeszedł wielką przemianę – głównie dzięki tworzeniu warunków dla rozwoju gospodarki oraz możliwościom, jakie dały fundusze europejskie. Zaangażowanie miasta w ich pozyskiwanie i wykorzystanie pozwoliło na rozwinięcie atrakcyjnej oferty terenów przemysłowych, a co za tym idzie przyciągnięcie nowych przedsiębiorstw i tworzenie miejsc pracy. Wpłynęło także znacząco na poprawę jakości infrastruktury publicznej i podniesienie jakości życia w Stargardzie.

Przyszedł czas na nakreślenie planów dla miasta na kolejną dekadę. Oddaję w Państwa ręce projekt nowej strategii „Stargard 2030”. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z treścią dokumentu oraz aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. Opracowanie uwzględnia szeroką perspektywę. Zależy nam, aby ta strategia zawierała zamierzenia mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji społecznych i przedsiębiorstw. Wierzę, że nawiążemy skuteczny dialog i w efekcie nasze miasto będzie jeszcze bardziej przyjaznym i wygodnym miejscem do życia dla wszystkich Stargardzian. To oni stanowią przecież jego największy kapitał.

Rafał Zając

Prezydent Stargardu

Konsultacje społeczne trwać będą od 12 marca 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r.

Uczestnictwo w procesie tworzenia Strategii rozwoju Stargard 2030 możliwe jest w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag dostępnym poniżej. Wypełniony formularz można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: m.winnicki@um.stargard.pl; osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 w godz. 8.00-16.00; lub przesłać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard, z dopiskiem „Konsultacje Stargard 2030”. W tytule e-maila również prosimy wpisać „Konsultacje Stargard 2030”.
  2. Zbieranie uwag ustnych, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Wydział Planowania i Rozwoju , pok. 14, w godz. 8.00-15.00.
  3. Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w związku sytuacją epidemiologiczną odbędzie się w formie online w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 17.00. Link do spotkania opublikowany zostanie na stronie internetowej www.stargard.pl .
  4. Dodatkowe spotkanie konsultacyjne odbędzie się również w formie online w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 17.00. Informacja o możliwości uczestnictwa w spotkaniu opublikowana zostanie na stronie internetowej www.stargard.pl .