Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Prezydenta Miasta Stargard w dziedzinie kultury i sztuki

Stypendia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury i sztuki ustanawia się w celu inspirowania działań, promowania dokonań i osiągnięć w obszarze kultury  i sztuki oraz w trosce o rozwój uzdolnień i zainteresowań artystycznych.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XIII/155/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 357)  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów i nagród Prezydenta Miasta Stargard w dziedzinie kultury i sztuki.