Dziś jest Niedziela, 21 Lipca 2019 - Imieniny: Benedykt, Prokop
BIP Wersja kontrastowa
Stargard pod szczęśliwą gwiazdą
polish english german
Pod szczęśliwą
gwiazdą

Współpraca z zagranicą

Stargard  jest miastem otwartym na kontakty międzynarodowe, czego wynikiem jest partnerstwo z innymi miastami:Rozwijanie i umacnianie kontaktów międzynarodowych miasto traktuje jako ważny element jego promocji, ukierunkowanej głownie na stymulowanie rozwoju produkcji, przedsiębiorstwa i usług dziedzin będących podstawą jego rozwoju. Podejmowane działania służą także dotarciu z ofertą inwestycyjną miasta do potencjalnych partnerów kapitałowych rodzimych i zagranicznych.

Nowa Hanza

Hanza Nowożytna zwana inaczej Nową Hanzą, założona w 1980 roku jest największym międzynarodowym dobrowolnym związkiem miast. Należy do niej pod przewodnictwem Lubeki ponad 200 miast w 16 państwach, w tym od 2001 roku również Stargard. W 1980 roku holenderskie miasto Zwolle obchodziło swoje 750-lecie. Stało się to okazją do nawiązania do bogatych tradycji hanzeatyckich miasta. W trakcie przygotowań do imprezy odnaleziono w archiwum miejskim list z 1294 roku, w którym po raz pierwszy Lubeka uznana została za "głowę Hanzy". Z tej okazji zostały zorganizowane w Zwolle Dni Hanzy, w których udział wzięli przedstawiciele 43 miast. Powstał wtedy pomysł organizowania Dni Hanzy każdego roku.


W roku 2004 podczas posiedzenia Prezydium Międzynarodowego Związku Hanzy ustalono, iż dzień 21 maja 2005 zostaje ogłoszony Dniem Hanzy (Świętem Hanzy). Oficjalnym symbolem Dni Hanzy Nowożytnej jest stylizowana koga z biało - czerwonym żaglem. Dnia 20 lutego 2004 została podpisana w Gdańsku Deklaracja o Współpracy Polskich Miast Hanzeatyckich. Polskie Miasta Hanzeatyckie zobowiązały się do rozszerzania i pogłębiania wzajemnej współpracy na terenie Polski i poza jej granicami w dziedzinach kultury, gospodarki, spraw socjalnych, polityki i ochrony środowiska.

Zgodnie z Deklaracją o Współpracy Polskich Miast Hanzeatyckich, Polskie Miasta Hanzeatyckie podejmą działania stwarzające możliwość wzajemnej kooperacji oraz wspólnej promocji miast przez:

 • wspólne uczestnictwo w pracach i Zjazdach Międzynarodowego Związku Hanzy "HANZA"
 • reprezentowanie wspólnych interesów wobec administracji państwowej i poszczególnych władz lokalnych w kraju i za granicą
 • organizowanie cyklicznych Spotkań i Zjazdów Polskich Miast Hanzeatyckich
 • organizowanie wspólnych imprez i olimpiad sportowych
 • wspólne działania na rzecz rozwoju gospodarczego swoich miast i regionów
 • stworzenie forum wymiany inicjatyw gospodarczych, kulturalnych i turystycznych
 • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw dla dzieci i młodzieży
 • wspieranie współpracy i wspólnych projektów organizacji pozarządowych
 • poszukiwanie funduszy na realizację wspólnych działań i projektów.

Związek Miast Polskich

Związek Miast Polskich, do którego od 1999 roku należy Stargard , jest organizacją o bogatych tradycjach międzywojennych. Już w latach 1917 - 1939 Związek mógł poszczycić się wieloma osiągnięciami w dziedzinie promocji gospodarczej i kulturalnej miast. Współpracował również z podobnymi organizacjami w innych krajach. Po drugiej wojnie światowej jego działalność została uniemożliwiona, jednak w 1990 roku pojawiła się inicjatywa odtworzenia Związku i już w 1991 roku odbył się w Poznaniu - statutowej siedzibie Związku - jego Kongres Restytucyjny. Wiosną 2003 roku do Związku należało 265 miast - 76% miejskiej ludności kraju. Od lutego 2003 działa Zarząd Związku Miast Polskich, którego prezesem jest Prezydent Poznania, Ryszard Grobelny. 

Związek Miast Polskich zajmuje się promocją miast (targi krajowe i zagraniczne, konferencje, seminaria, warsztaty, wystawy, konkursy) oraz prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą. Związek Miast Polskich jest członkiem Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), w skład której wchodzi 45 organizacji gmin, powiatów i regionów z 31 krajów Europy. Związek ma podpisaną umowę o współpracy z Niemiecką Sekcją CEMR, Estońskim Związkiem Miast oraz z Ukraińskim Związkiem Miast.

Związek współpracuje też z innymi członkami CEMR-u:

 • Związkiem Władz Lokalnych Danii
 • Fińskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych
 • Austriackim Związkiem Miast
 • Międzynarodowym Biurem Władz Lokalnych w Londynie
 • Związkiem Gmin Holenderskich
 • Związkiem Władz Lokalnych Litwy
 • Francuską Sekcją CEMR
 • Związkiem Miast Słowackich
 • Szwedzkim Związkiem Władz Lokalnych
 • Partnerstwem Węgierskich Związków Władz.
 • Związek podejmuje też liczne działania z partnerami w Niemczech i Kanadzie.
Facebook Facebook