Dziś jest Wtorek, 18 Czerwca 2019 - Imieniny: Elżbieta, Paula
BIP Wersja kontrastowa
Stargard pod szczęśliwą gwiazdą
polish english german
Gwiazdozbiór
gotyku

Trasy rowerowe - Trasa czerwona

Stargard - Lipnik - Zieleniewo - Grzędzice - Stargard


0 km - dworzec PKS

Wycieczkę rozpoczynamy przy dworcu PKS-u, skąd ulicą Szczecińską udajemy się w kierunku Szczecina.

2,1 km - Przedmieście Pszczelnik

Docieramy do kamiennego obelisku ustawionego na 15° długości geograficznej wschodniej. Stargard położony jest dokładnie 15 stopni na wschód od południka zerowego, przebiegającego przez przedmieście Londynu-Greenwich. Stanowi to dokładnie 1 godzinę różnicy między astronomicznym czasem londyńskim a środkowo-europejskim przyjętym w Polsce i krajach sąsiednich. Głaz ustawiony został przez Niemców w okresie międzywojennym. Nad obeliskiem umieszczona została miniatura siatki geograficznej, a na metalowej płycie przytwierdzonej do głazu umieszczono napis informacyjny.

2,35 km - Rondo w pobliżu TESCO

Jedziemy dalej asfaltową ścieżką rowerową biegnącą po lewej stronie drogi do Szczecina.


3,85 km - Osiedle Lipnik, skrzyżowanie dróg

Stojąc tu, jesteśmy na granicy dwóch dużych jednostek geograficznych: tzw. wysoczyzny morenowej i niżej położonych poziomów zastoiskowych Basenu Szczecińskiego. W dali widoczna jest tafla wodna jeziora Miedwie, za nią wysoczyzna bielkowska a na horyzoncie zarysowuje się garb Pasma Bukowego porośnięty Knieją Bukową. Osiedle jest to dawny XIX wieczny folwark. Zachowały się tu: pseudoklasycystyczny murowany dwór, przebudowany w 1922 roku, a także park podworski i zabudowania folwarczne z początku XX wieku.

5,50km - Węzeł drogowy "Lipnik" na drodze krajowej nr 10

6,30 km - Wieś Zieleniewo

Skrzyżowanie z drogą w kierunku Kunowa.

6,90 km - kraniec Miedwia

3,85 km - Osiedle Lipnik, skrzyżowanie dróg

Stojąc tu, jesteśmy na granicy dwóch dużych jednostek geograficznych: tzw. wysoczyzny morenowej i niżej położonych poziomów zastoiskowych Basenu Szczecińskiego. W dali widoczna jest tafla wodna jeziora Miedwie, za nią wysoczyzna bielkowska a na horyzoncie zarysowuje się garb Pasma Bukowego porośnięty Knieją Bukową. Osiedle jest to dawny XIX wieczny folwark. Zachowały się tu: pseudoklasycystyczny murowany dwór, przebudowany w 1922 roku, a także park podworski i zabudowania folwarczne z początku XX wieku.

Znajdujemy się u północnego krańca jeziora Miedwie, piątego co do wielkości w Polsce. Jest ono olbrzymim zbiornikiem wodnym, jego zasoby wynoszą ok. 7 mld m3 wody. Jezioro ma kształt wydłużonej rynny o długości 15,5 km, powierzchni 36,8 km2, średnia głębokość wynosi 18,7 m, maksymalna 43,8 m (największa kryptodepresja w Polsce – 29,8 m p.p.m.). Linia brzegowa jest słabo rozwinięta, ciągnie się na długości prawie 39 km. Brzegi w większości są niskie, prawie bezleśne, a w pd. części bagniste. Przez jezioro przepływa rzeka Płonia łącząca je z jeziorem Dąbie. W średniowieczu poziom lustra wody był znacznie wyższy, gdyż w końcu XII w. cystersi z Kołbacza spiętrzyli jego wody o ok. 2,5 m, budując zastawy młyńskie na odpływie Płoni z Miedwia. Spowodowało to zalanie niżej położonych terenów i połączenie się obecnych jezior: Będgoszcz, Płoń i Miedwie w jedno. Obniżenie wód jeziornych do obecnego stanu nastąpiło dopiero w 2 poł. XVIII w., podczas prowadzonych tu prac melioracyjnych. Na uzyskanych wówczas obszarach założono nowe osady rolnicze. Miedwie jest terenem gospodarki rybackiej. W wodach jeziora żyje wiele gatunków ryb, m.in. sielawa, szczupak, okoń, leszcz, węgorz, a także słynna sieja miedwiańska . Na jeziorze żyją liczne gatunki ptactwa wodnego, wśród których na szczególną uwagę zasługuje wąsatka. Zieleniewo wraz z sąsiednim Morzyczynem tworzy największy ośrodek wypoczynkowy na obszarze całego śródlądzia szczecińskiego (ok.300 miejsc noclegowych). Są miejscem wypoczynku weekendowego dla mieszkańców Stargardu i Szczecina, a także znanym w kraju ośrodkiem żeglarskim.


Pierwsze obiekty i urządzenia wypoczynkowe (pensjonaty, restauracje, przystanie wodne) powstały tu na przeł. XIX i XX w., a rozbudowano je w okresie międzywojennym. Zniszczone znacznie w okresie II wojny światowej, zostały odbudowane; jednocześnie wybudowano tu wiele nowych ośrodków.

7,43 km - Zieleniewo

W Zieleniewie obok posterunku policji skręcamy w ulicę Popiełuszki, a po 350 metrach w prawo

9,00 km - Miedwiecko

Przejazd i przystanek kolejowy Miedwiecko.

10,00 km - Puszcza Goleniowska

Dojeżdżamy do pd. skraju Puszczy Goleniowskiej. Zajmuje ona znaczną część Niziny Szczecińskiej. W okolicznych lasach rośnie latem duża ilość grzybów przystosowanych do siedlisk podmokłych, jak maślaki, kozaki, opieńki. Borowiki można spotkać na terenach nieco wyżej położonych i względnie suchych. Przez Puszczę Goleniowską płynie rzeka Ina, która tworzy tu wyjątkowo malowniczy odcinek.

10,90 km - Skrzyżowanie dróg śródleśnych

W lewo droga prowadzi do Reptowa, prosto do Cisewa i dalej do Sowna, zaś w prawo do Grzędzic. My udajemy się w prawo, wg szlaku niebieskiego. Droga jest dość uciążliwa, ze względu na piaszczyste tereny przez które prowadzi.

12,40 km

Szlak niebieski odbija w prawo, my jedziemy prosto, w kierunku wschodnim.

12,66 km

Opuszczamy linię lasu i dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą brukową.

13,00 km

Skręcamy w prawo - w kierunku Grzędzic.

13,70 km

Dojeżdżamy do dawnego PGR Grzędzice.

15,25 km

Centrum wsi Grzędzice. Jest to typowo okolnicowa wieś leżąca wokół jeziora-oczka polodowcowego. Nad jeziorem znajduje się zabytkowy kościółek zbudowany z granitu i cegły. Wewnątrz zachowana późnogotycka polichromia ludowa z XV w., zaliczana do jednych z najstarszych i najcenniejszych malowideł ściennych na Pomorzu Zachodnim (odkryta w 1912, odrestaurowana w 1954). Przedstawia ona 33 sceny biblijne. Ponadto w kościele krucyfiks i krata żelazna z XV w., zabytkowe tabernakulum w ścianie prezbiterium; przy wejściu do kościoła granitowa chrzcielnica z XIII w. Sama wieś jest schludna i czysta. W ostatnich latach powstało tu wiele nowych domów, osiedla się tu wielu mieszkańców Stargardu i Szczecina.

15,60 km

Zjeżdżamy z drogi asfaltowej biegnącej w kierunku Żarowa na drogę polną w kierunku Stargardu(szlak niebieski). Droga biegnie lekko pod górę, po wale drumlinowym. Po ok. 1200 m znajdujemy się na szczycie najwyższego w okolicy wzniesienia.


18,00 km - Opłotki Stargardu, tzw. Osiedle Kossaka

Jedziemy cały czas prosto ulicą Podmiejską. Po prawej mijamy Zakłady Zbożowe "Paszutil".

19,40 km

Rozwidlenie dróg w kierunku Goleniowa i centrum miasta. Jedziemy dalej ulicą Piłsudskiego, w kierunku centrum.

20,00 km - Koniec wycieczki

Kończymy wycieczkę na parkingu przy Osiedlu Kopernika.


Facebook Facebook