Dziś jest Wtorek, 23 Kwietnia 2019 - Imieniny: Adalbert, Wojciech
BIP Wersja kontrastowa
Stargard pod szczęśliwą gwiazdą
polish english german
Pod szczęśliwą
gwiazdą

Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Stargard

Stargard posiada wiele walorów kulturowych i przyrodniczych, które stwarzają szczególne możliwości rozwoju funkcji turystycznej Miasta. Jako jedno z niewielu miast Pomorza Zachodniego posiadamy znaczną ilość zabytków i obiektów zabytkowych oraz wspaniały zespół zieleni parkowej otaczający mury Starego Miasta oraz rzekę Inę – niegdyś pełną kawiarnianych pomostów łodziowych na brzegach.
Rozwój sektora turystycznego ma szansę stać się jedną z dominujących funkcji gospodarczych Miasta. 

W tym celu została stworzona "Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Stargard", którą Prezydent Miasta Stargardu przyjął 28 grudnia 2006 roku. Jest to dokument, analizujący obecny stan turystyki w Mieście oraz wskazujący perspektywiczny jej rozwój. 

Dokument ten wskazuje możliwe działania, które należy podjąć w celu stworzenia silnej marki turystycznej, nowoczesnej, unikalnej w skali regionu oferty turystycznej, która jest istotnym ogniwem wypromowania obsługi turystyki jako ważnej gałęzi gospodarki i aktywności mieszkańców. 

"Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Stargard" jest adresowana do wszystkich podmiotów i instytucji, zainteresowanych rozwojem turystyki w Mieście.

Celem Strategii jest wskazanie wielu zadań inwestycyjnych , niezbędnych do perspektywicznego rozwoju turystyki w Mieście oraz innych działań, podejmowanych przez stargardzkich animatorów turystyki.

Nie dodano jeszcze pliku.
Facebook Facebook