Dziś jest Niedziela, 19 Maja 2019 - Imieniny: Celestyn, Potencjana
BIP Wersja kontrastowa
Stargard pod szczęśliwą gwiazdą
polish english german
Pod szczęśliwą
gwiazdą

Stargard Klejnot Pomorza - rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim"Stargard Klejnot Pomorza - rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim"

Projekt "Stargard Klejnot Pomorza - rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013.

Celem bezpośrednim projektu "Stargard Klejnot Pomorza - rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim" jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz funkcjonalności jednego z ważniejszych zabytków Stargardu Szczecińskiego, którego historia sięga XIII w. Projekt jest w pełni zgodny z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 Rozwój funkcji metropolitalnych, Działanie 6.6 Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym.


W ramach inwestycji planuje się następujący zakres robót budowlanych:

  1. Parter - wykonanie posadzek i schodów, roboty malarskie, stolarka drzwiowa;
  2. I Piętro - wykonanie posadzek i schodów, roboty malarskie, stolarka drzwiowa; \
  3. Poddasze - wykonanie ścianki i zabudowy, posadzki, wymiana stolarki okiennej, roboty malarskie i okładziny, stolarka drzwiowa, roboty wykończeniowe;
  4. Branża elektryczna - wewnętrzna instalacja 0,4 kV;
  5. Instalacje sanitarne ( instalacje wod-kan. + c.w.u, c.o., wentylacja)
  6. Wymiana stolarki okiennej;
  7. Instalacja sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego;

W ramach projektu planowany jest również zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych umożliwiającej wjazd na pierwsze piętro budynku.

Realizacja projektu przyczyni się do:

- przywrócenia charakteru historycznego zabytkowego obiektu Ratusza;

- wzrost atrakcyjności turystycznej Szlaku Klejnot Pomorza, a tym samym całego Stargardu Szczecińskiego;

- poprawa funkcjonalności Ratusza i komfortu interesantów korzystających z usług wydziałów Urzędu Miejskiego mających swoją   siedzibę w Ratuszu;

- walki z wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych poprzez przystosowanie budynku Ratusza do potrzeb tych osób.


W ramach inwestycji planuje się następujący zakres robót budowlanych:
1.    Parter - wykonanie posadzek i schodów, roboty malarskie, stolarka drzwiowa;
2.    I Piętro - wykonanie posadzek i schodów, roboty malarskie, stolarka drzwiowa;
3.    Poddasze - wykonanie ścianki i zabudowy, posadzki, wymiana stolarki okiennej, roboty malarskie i okładziny, stolarka drzwiowa, roboty wykończeniowe;
4.    Branża elektryczna - wewnętrzna instalacja 0,4 kV;
5.    Instalacje sanitarne ( instalacje wod-kan. + c.w.u, c.o., wentylacja)
6.    Wymiana stolarki okiennej;
7.    Instalacja sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego

Całkowita wartość projektu: 3 377 620,00 zł

Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania: 1 688 810,00 zł


Facebook Facebook