środa
Zachmurzenie częściowe
-6℃
Czwartek
Czyste niebo
-6℃
Piątek
Zachmurzenie częściowe
-5℃
Dziś jest środa, 23 Stycznia 2019 - Imieniny: Emerencja, Ildefons
BIP Wersja kontrastowa
Stargard pod szczęśliwą gwiazdą
polish english german
Pod szczęśliwą
gwiazdą

Sektor Komunalny

W celu sprzyjających warunków dla rozwoju gospodarczego, a także poprawy życia mieszkańców , miasto znaczne środki przeznacza na budowę infrastruktury komunalnej. Zainwestowano w modernizację ciepłownictwa, budowę oczyszczalni ścieków oraz zapewnienie dobrej jakości wody. Przedsiębiorcy mogą też liczyć na dobrze wykwalifikowaną kadrę z różnych dziedzin. W 1997 roku powołano Towarzystwo Budownictwa Społecznego, którego przedmiotem działania jest budowa domów z mieszkaniami na wynajem, ich eksploatacja, administracja mieszkaniowymi zasobami komunalnymi oraz zarządzanie i obrót nieruchomościami.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Spółka miejska MPGK wykonuje wszystkie podstawowe usługi, decydujące o "bezpieczeństwie komunalnym" miasta. W jej skład wchodzą:

 • Zakład Wodociągów i kanalizacji
 • Oczyszczalnia ścieków
 • Zakład Oczyszczania Miasta
 • Zakład Obsługi Urządzeń Komunalnych i Oddział Usług Pogrzebowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard 
73-110 Stargard 
tel. (091) 577-12-74
fax. (091) 577-21-28
E-mail: mpgk@mpgk.stargard.pl
WWW: www.mpgk.stargard.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

PEC Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem energii cieplnej dla potrzeb C.O., C.W. oraz wentylacji na terenie całego Stargardu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
skrytka pocztowa 69
73-110 Stargard 
tel. (091) 578 84 00
fax (091) 578 84 52
E-mail: pec@pec.stargard.pl
WWW: www.pec.stargard.pl

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.

Spółka łączy prowadzoną na zasadach komercyjnych działalność związaną z zarządzaniem całymi zasobami lokali mieszkaniowych i użytkowych miasta z budową nowych domów dla rodzin o przeciętnych dochodach.

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.
ul. Struga 29
73-110 Stargard
tel (091) 578 47 50
fax(091) 578 51 35
E-mail: stbs@tbs.stargard.pl
WWW: www.tbs.stargard.pl

Miejski Zakład Komunikacji

Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie realizuje przewozy pasażerskie na obszarze zamieszkałym przez 81 tys. ludzi w 19 miejscowościach.

Miejski Zakład Komunikacji
ul. Składowa 1
73-110 Stargard 
tel.: (091) 573 22 13
fax: (091) 573 22 19
E-mail: mzk@mzk.stargard.pl
WWW: www.mzk.stargard.pl

Stargardzka Izba Gospodarcza

Stargardzką Izbę Gospodarczą powołano 10 grudnia 1999r. Na początku lutego 2000r. została ona zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym. Obecnie SIG zrzesza 80 (stan na 2009 roku) podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta Stargardu i okolic. Celem Izby jest wspieranie działań na rzecz popierania aktywności gospodarczej społeczności lokalnej, wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i promowanie zrzeszonych podmiotów. Izba jest organizacją samodzielną i samorządną.

Do podstawowych zadań Stargardzkiej Izby Gospodarczej należy:

 • tworzenie warunków rozwoju i unowocześnianie życia gospodarczego,
 • wspieranie inicjatyw gospodarczych zrzeszonych podmiotów,
 • reprezentowanie i działanie na rzecz swoich Członków wobec organów administracji samorządowej i rządowej
 • ocena wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 • informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych na obszarze działania Izby,
 • działalność doradcza i konsultingowa,
 • wymiana doświadczeń w celu poprawy efektywności działania,
 • wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki.

Stargardzka Izba Gospodarcza
ul. Mieszka I-go 1A (Brama Pyrzycka)
73-110 Stargard 
tel. (091) 578 64 40
E-mail: biuro@sig.stargard.pl
WWW: www.sig.stargard.pl

Facebook Facebook