Dziś jest Wtorek, 20 Sierpnia 2019 - Imieniny: Bernard, Samuel
BIP Wersja kontrastowa
Stargard pod szczęśliwą gwiazdą
polish english german
Pod szczęśliwą
gwiazdą

Przebudowa ul. Skarbowej w Stargardzie Szczecińskim
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

BENEFICJENTEM pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński.

Głównym celem projektu była poprawa stanu infrastruktury drogowej umożliwiającej płynne poruszanie się pojazdów i bezpieczne przemieszczanie pieszych i rowerzystów w tym rejonie miasta, a także zniwelowanie niekorzystnego wpływu na środowisko ścieków powstających na drodze poprzez budowę utwardzonej nawierzchni i kanalizacji deszczowej.

W ramach projektu wykonano:
- jezdnię o szerokości 6 metrów i długości 594 metrów,
- chodniki i ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 1,5 – 2 metrów i łącznej długości 1188 metrów,
- przebudowę jednego skrzyżowania,
- 58 miejsc parkingowych,
- 2 progi zwalniające,
- 30 punktów oświetleniowych,
- 8 przejść dla pieszych,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- kanalizację deszczową z rurociągiem o łącznej długości 706 metrów,
- przebudowę zbiornika przeciwpożarowego na zbiornik rozsączający.

- jezdnię o szerokości 6 metrów i długości 594 metrów,
- chodniki i ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 1,5 – 2 metrów i łącznej długości 1188 metrów,
- przebudowę jednego skrzyżowania,
- 58 miejsc parkingowych,
- 2 progi zwalniające,
- 30 punktów oświetleniowych,
- 8 przejść dla pieszych,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- kanalizację deszczową z rurociągiem o łącznej długości 706 metrów,
- przebudowę zbiornika przeciwpożarowego na zbiornik rozsączający.

Realizacja projektu pozwoliła na rozwiązanie następujących problemów:

- złego stanu drogi i infrastruktury towarzyszącej w ramach układu komunikacyjnego miasta,
- nadmiernego zużycia paliwa poruszających się drogą samochodów,
- pogarszania stanu technicznego pojazdów poruszających się ul. Skarbową,
- wysokich kosztów eksploatacji drogi,
- zanieczyszczenia środowiska.


Całkowita wartość projektu: 3 355 138,16 złotych.

Wartość dofinansowania: 1 499 689,20 złotych.

Facebook Facebook