środa
Zachmurzenie częściowe
-6℃
Czwartek
Czyste niebo
-6℃
Piątek
Zachmurzenie częściowe
-5℃
Dziś jest środa, 23 Stycznia 2019 - Imieniny: Emerencja, Ildefons
BIP Wersja kontrastowa
Stargard pod szczęśliwą gwiazdą
polish english german
Pod szczęśliwą
gwiazdą

Rewitalizacja

Rewitalizacja od łac. re- vita to dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie. Należy ją rozumieć jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

Gmina Miasto Stargard od wielu lat z sukcesem prowadzi procesy rewitalizacji na obszarze miasta, dzięki czemu udało się wiele zrealizować zwłaszcza w tkance przestrzennej miasta, jak również poprzez działania w sferze społecznej.

18 listopada 2015 weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która umożliwia kontynuowanie podjętych działań zawartych w Lokalnych Programach Rewitalizacji.

Rada Miejska w Stargardzie  w dniu 26 stycznia 2016 r. podjęła uchwałę nr XV/175/2016 w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru kryzysowego na podstawie diagnozy z Lokalnego Programu Rewitalizacji,  oraz uchwałę nr XV/176/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Stargard.

W chwili obecnej rozpoczęły się prace na przekształceniem LPR w GPR zgodnie z ustawą o rewitalizacji. Przekształcenie  polegać będzie na aktualizacji danych z roku 2014 i 2015 dla Miasta Stargard oraz dostosowaniu treści do wymogów stawianym Gminnym Programom Rewitalizacji.

W Stargardzie przedsięwzięcia na obszarach kryzysowych będą realizowane w sposób kompleksowy tzn. łączący sferę społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną i środowiskową, by  w sposób skoordynowany wyprowadzać obszary zdegradowane z zapaści oraz podnieść  jakość życia osób zamieszkujących na nich. Dlatego wszelkie działania będą poddawane konsultacjom z mieszkańcami Stargardu w formie spotkań czy spacerów studyjnych oraz poprzez wspólną zabawę, jak choćby grę miejską na obszarach rewitalizowanych. Dzięki takim formom partycypacji społecznej będziemy mieli możliwość uzyskania od mieszkańców informacji z jakimi problemami spotykają się na co dzień oraz czego potrzebują. Tylko dzięki włączeniu szerokiego grona interesariuszy w proces budowania dokumentu, otrzymamy gwarancję sukcesu procesów rewitalizacji w naszym mieście. 

Działania podejmowane w ramach GPR dla Miasta Stargard zwiększą szanse na zatrudnienie, poprawę ładu przestrzennego, podniesienia poczucia bezpieczeństwa oraz zmienią pozytywnie wizerunek obszarów poddanych rewitalizacji, które staną się przyjazne dla lokalnej społeczności. Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych (wynikających z programów rewitalizacji) są środki regionalnych programów operacyjnych (EFRR i EFS), natomiast wsparcie z krajowych programów operacyjnych jest uzupełniające.

W dniu 27 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Stargardzie przyjęła uchwałę nr XXXII/329/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Stargard na lata 2016 - 20126, tym samym w Stargardzie funkcjonować zaczął GPR przygotowany zgodnie z ustawą o rewitaliuzacji z 2015 r.


Facebook Facebook