Dziś jest Niedziela, 19 Maja 2019 - Imieniny: Celestyn, Potencjana
BIP Wersja kontrastowa
Stargard pod szczęśliwą gwiazdą
polish english german
Pod szczęśliwą
gwiazdą

Bramy które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w BernauProjekt Nr.: INT-10-0017 "Bramy, które łączą - renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

Projekt polega na odtworzeniu w dwóch miastach: w Bernau i w Stargardzie Szczecińskim zabytkowych bram, będących częściami średniowiecznych murów miejskich. Wspólne działanie Partnerów projektu ma na celu podniesienie walorów turystycznych obu miejscowości oraz - poprzez wspólne działania społeczności - przyciągnięcie do tych miast większej ilości turystów. Realizacja projektu da również podstawę do dalszej efektywnej współpracy i przyczyni się do utrzymania postulowanego w Programie Interreg IVA efektu transgraniczności.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace remontowo-budowlane mające na celu przywrócenie Bramie Wałowej w Stargardzie Szczecińskim dawnej świetności i przystosowanie jej do prowadzenia działalności kulturalnej. Zakres prac budowlanych w Bramie Wałowej w Stargardzie Szczecińskich obejmować będzie:

- wykonanie renowacji ścian poprzez dezynfekcję, oczyszczenie, zmycie, hydrofobizację i impregnację elementów ceramicznych  wraz z odkopywaniem obiektu i wykonaniem izolacji części poniżej terenu;

- wykonanie renowacji ścian poprzez dezynfekcję, oczyszczenie, zmycie, hydrofobizację i impregnację elementów ceramicznych wraz z odkopywaniem obiektu i wykonaniem izolacji części poniżej terenu;
- usunięcie wszystkich cementowych i zniszczonych fug i napraw murów - wykucie i oczyszczenie spoin;
- naprawa części murów, gzymsów i sterczyn poprzez usunięcie rozwarstwionych się cegieł i wstawianie kształtek ceramicznych a także wykonanie "zszyć";
- wymiana tynków zewnętrznych;
- naprawa dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i obróbkami;
- wykonanie pełnego spoinowania zarówno cegieł jak i kamieni;
- renowacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykonanie prac adaptacyjnych, poprawienie warunków sanitarnych, wymiana instalacji wewnętrznywykonanie renowacji ścian poprzez dezynfekcję, oczyszczenie, zmycie, hydrofobizację i impregnację elementów ceramicznych wraz z odkopywaniem obiektu i wykonaniem izolacji części poniżej terenu;

- usunięcie wszystkich cementowych i zniszczonych fug i napraw murów - wykucie i oczyszczenie spoin;

- naprawa części murów, gzymsów i sterczyn poprzez usunięcie rozwarstwionych się cegieł i wstawianie kształtek ceramicznych a także wykonanie "zszyć";

- wymiana tynków zewnętrznych;

- naprawa dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i obróbkami;

- wykonanie pełnego spoinowania zarówno cegieł jak i kamieni;

- renowacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- wykonanie prac adaptacyjnych, poprawienie warunków sanitarnych, wymiana instalacji wewnętrznych.

Końcowym rezultatem projektu będzie, oprócz wymiaru materialnego, przybliżenie mieszkańcom miast historii Bernau i Stargardu Szczecińskiego, a także zmobilizowanie ich do poszerzania wiedzy o regionie i możliwościach jego promocji w sferze turystyki kulturowej, jak również zapoznanie z formami promocji dziedzictwa kulturowego jako głównej atrakcji turystycznej obu miast.

Aby utrzymać transgraniczny efekt inwestycji, po realizacji projektu zaplanowano m.in.:

Organizację wspólnych półkolonii/wyjazdów dzieci i młodzieży ze Stargardu i Bernau, organizowanych corocznie w miesiącach letnich (wakacje). W ramach wyjazdów, młodzi ludzie z Niemiec i Polski uczestniczyć będą w warsztatach: fotograficznych, plastycznych, ceramicznych, itd. (w każdym roku odbywać się będą innego rodzaju warsztaty). Efekty tych warsztatów będą wystawiane w Bramie Wałowej w Stargardzie Szczecińskim i przy Bramie Młyńskiej w Bernau, tak by stanowiły one świadectwo współpracy Partnerów. Efekty prac młodzieży stanowić tez będą dodatkową atrakcję podnoszącą walory turystyczne Bram.

Organizację stoisk tematycznych podczas "Dni Stargardu" w Stargardzie Szczecińskim oraz Święta Husów (Bernauer Hussitenfestspiele) w Bernau, (imprezy te organizowane są pod koniec czerwca - okres wzmożonego ruchu turystycznego). Stoiska te poświęcone będą historii powstawania Bram będących przedmiotem niniejszego wniosku oraz promocji ich walorów turystycznych. Posłużą również promocji Stargardu i Bernau oraz walorów turystycznych i poznawczych obu regionów. 

Współpracę bractw rycerskich - Bractwa Gryf ze Stargardu oraz Kruczego Bractwa z Bernau. Oba bractwa od kilku lat kultywują tradycję oręża oraz uczestniczą w pokazach i inscenizacjach walk, stanowiąc wielką atrakcję turystyczną. Średniowieczne bramy miejskie, które będą odbudowane w wyniku realizacji projektu posłużą za tło dla inscenizacja walk rycerskich oraz jarmarków, które organizowane będą przez "rycerzy".

W ramach promocji Partnerzy Projektu zaplanowali opracowanie broszur informacyjnych o polsko - niemieckim projekcie, przygotowanie folderów - albumów dotyczących Bramy Młyńskiej w Bernau i Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim, publikacje o projekcie w lokalnej prasie i mediach oraz umieszczenie informacji na stronach internetowych partnerów. 


Beneficjent: Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Budżet zadania: 1 223 298,69 EUR
Budżet zadania po stronie polskiej: 794 573,95 EUR
Kwota dofinansowania po stronie polskiej: 493 647,22 EUR


Okres realizacji projektu: kwiecień 2011 r. - grudzień 2012 r.Facebook Facebook